Trochę historii.

 OD FUNDACJI ANNY SISSUL DO HOSTELU

W 1917 Pani Anna Sedmarch w swoim testamencie ofiarowała dom na użytek społeczny, aby stworzyć przedszkole. W 1929 roku została założona Fundacja Anny Sissul, wsparta przez kolejnego dobroczyńcę Cav.A Pontini. W 1999 roku w zwiążku z małą ilością urodzeń dzieci w okolicy i niskim zapotrzebowaniem na przedszkole, zdecydowano się na przekształcenie budynku w hostel.