Zwiedzanie Akwilei

Wizyta historyczna i archeologiczna

◦Bazylika Matki Bożej Wniebowziętej

Bez wątpienia najważniejszy zabytek znajdujący się w Akwilei. Wewnątrz znajduje się największa na świecie mozaika wczesnochrześcijańska o powierzchni 760 metrów kwadratowych.

◦Dzwonnica

Po lewej stronie Bazyliki znajduje się dzwonnica, która wedle tradycji została skonstruowana przez patriarchę Poppone w XI wieku.

◦Ruiny rzymskiego portu rzecznego

Ruiny rozciągają się na szerokość wiekszą niż 300 metrów i obejmują dobrze zachowane rampy, schody i doki.

◦Forum Romanum

Na skrzyżowaniu aktualnej ulicy Giulia Augusta (główna droga, która przecina miasteczko na dwie części)z ulicą Gemina, znajduje się zrekonstruowana kolumnada.

◦Narodowe Muzeum Archeologiczne

Niezwykle interesujące muzeum. Najbardziej fascynujace części wystawy pochodzą z okresu wczesnochrześcijańskiego. Na zewnętrzym dziedzińcu muzeum można zwiedzić galerię nagrobków/płyt upamiętniających.

◦Muzeum wczesnochrześcijańskie

To tutaj wyeksponowane są pozostałości mozaiki, która pokrywała podłogę w lokalnej bazylice oraz fragmenty wykopalisk z IV i V wieku oraz z czasów średniowiecza .

◦Muzeum Cywilne Patriarchatu

W muzeum znajdują się zachowane rzeźby, ubrania religijne i manuskrypty. Na ostatnim piętrze można obejrzeć wystawę historyczną i archeologiczną, zmienianą co roku.

◦Mauzoleum

Rodzaj grobowca, który został zbudowany w drugiej połowie I wieku po Chrystusie, znajdujący się pomiędzy ulicą Giulia Augusta i XXIV Maggio.

◦Kościół Świętego Antoniego (barokowy)

Malutki, czarujacy kościółek z czasów baroku, zbudowany na planie oktagonu, znajdujący się na ulicy Roma.

◦Krypta

Połączona z bazyliką i usytuowana pod dzwonnicą, krypta ta została odkryta podczas wykopalisk architektonicznych wykonywanych przed i po I wojnie światowej. Zadaszenie skonstruowano w 1920 roku i odnowiono w 1999.

◦Droga rzymska

Pozostałości drogi rzymskiej, która łączyła Akwileię z Emoną (obecnie Lubljana). Obecnie znajduje się po drugiej stronie ulicy Giulia Augusta, naprzeciwko kolumnady.

◦Cmentarz rzymski

To jedyna część dawnego cmentarza rzymskiego, którą można na chwilę obecną zobaczyć. Znajduje się tam 5 nagrobków rodzin z Akwilei.

◦Świątynia/Kapliczka z czasów wczesnochrześcijańskich.

 

Striscia